About

English:

On this site Technical Requirements for Electrical Equipment within Swedish nuclear power generation are accessible


The documents describe technical requirements, QA requirements and control requirements connected to deliveries of electrical equipment and components. The documents are a part of a package common for the Swedish nuclear power plants


Here you as a vendor to the NPP’s are able download documents applicable to electrical equipment


Swedish:

På denna sida finns tillgång till Bestämmelser för elektrisk utrustning inom svensk kärnkraft


Dokumenten beskriver tekniska krav, kvalitetssäkringskrav och kontrollkrav i samband med leveranser av komponenter och utrustning inom elteknikområdet. Dokumenten ingår i ett dokumentpaket som är gemensamt för de svenska kärnkraftverken


Här kan du som är leverantör till kärnkraftverken ladda ner dokument som gäller elektrisk utrustningCopyright © All Rights Reserved TBE/KBE-Group