About

On this site Technical Requirements for Elelectrical Equipment within Swedish nuclear power generation are accessible

 

The documents describe technical requirements, QA requirements and control requirements connected to deliveries of electrical equipment and components. The documents are a part of a package common for the Swedish nuclear power plants

 

Here you as a vendor to the NPP’s are able download documents applicable to electrical equipment

 

 

 

På denna sida finns tillgång till Bestämmelser för elektrisk utrustning inom svensk kärnkraft

 

Dokumenten beskriver tekniska krav, kvalitetssäkringskrav och kontrollkrav i samband med leveranser av komponenter och utrustning inom elteknikområdet. Dokumenten ingår i ett dokumentpaket som är gemensamt för de svenska kärnkraftverken

 

Här kan du som är leverantör till kärnkraftverken ladda ner dokument som gäller elektrisk utrustning

 

 

Copyright © All Rights Reserved TBE/KBE-Group